Gå till innehåll

Tjänster Släktled erbjuder inom släktforskning

Släktled använder släktträd för att presentera släktforskning.Släktled åtar sig forskningsuppdrag inom släktforskning till både fasta och löpande priser. I alla leveranser ingår digital leverans via e-post på:

Alla leveranser innehåller hänvisningar till primärkällorna (kyrkoböcker). Beräknad leverans är 4-6 veckor efter beställning eller efter överenskommelse.

Skicka en kostnadsfri förfrågan!

Prislista

Släktforskningsuppdrag Maxpris (inkl moms)* Exempel
2 generationer (7 personer) 700 kr Se exempel på antavla och ansedel för 2 generationer.
3 generationer (15 personer) 1600 kr Se exempel på antavla och ansedel för 3 generationer.
4 generationer (31 personer) 3700 kr Se exempel på antavla och ansedel för 4 generationer.
5 generationer (63 personer) 7500 kr Se exempel på antavla och ansedel för 5 generationer.
6 generationer eller fler Enligt offert
Tillägg - vigseluppgifter** 100 kr/ per generation Se exempel på ansedel med vigseluppgifter
Tillägg - syskon*** 150 kr/per generation Se exempel på ansedel med syskon
Tillägg - yrke/titel**** 100 kr/per generation Se exempel på ansedel med yrke/titel
Släktforskning i Finland Enligt offert
Övrig forskning***** 450 kr/timme

För Släktled och andra släktforskare är de gamla torpen spännande att utforska.All forskning utgår från en person (proband) och den personen måste vara född på 1900-talet. Uppgifter som måste tillhandahållas av beställaren är personens namn, födelseort och födelsedatum. Om dessa uppgifter är svåra att få fram kan Släktled vara behjälplig med det.  Alla personens anor måste ha varit bosatta i Sverige för att det ska vara möjligt att få fram uppgifter via de svenska kyrkoböckerna.

* Alla priser är inklusive moms. Går inte forskningen att genomföra fullt ut görs avdrag på priset - du betalar aldrig mer än maxpris. Läs mer under rubriken "Begränsningar" längre ner på sidan.

** Tillägget vigseluppgifter innebär att vigseldatum och vigselförsamling till en ana (person i släktträdet) tas fram i fall de uppgifterna finns.

*** Tillägget syskon innebär att alla syskons födelsedatum till en ana (person i släktträdet) registreras.

**** Tillägget yrke/titel innebär det yrke eller titel anan (person i släktträdet) har vid sitt barns födsel.

***** Övrig forskning kan vara till exempel soldatforskning, fader okänd, utredning av släktnamn, hjälp med gedcom-filer, hitta emigranter eller att finna ättlingar till en viss person. Skicka en förfrågan så ser vi vad som kan vara möjligt att göra.

Skicka en kostnadsfri förfrågan!

Begränsningar

Släktled och många andra släktforskare har bilder på grupper av anställda i företag.Innan Släktled accepterar uppdraget görs en kontroll på om det är möjligt att utföra uppdraget beträffande det källmaterial som finns. Inga uppdrag startar innan uppdragsbeställaren och Släktled är överens om upplägget och vad som kan levereras.

Efter att ett uppdrag accepterats och det av oförutsedda skäl inte går att forska fram anor på grund av till exempel okänd fader, förstörda eller ofullständiga kyrkoarkiv reduceras priset med 50 kr per icke utforskad person.

Betalning

Släktled och många andra släktforskare har bilder på grupper av anställda i företag.Vid uppdrag gällandes 3 generationer eller fler ska 50 % av maxkostnaden erläggas innan Släktled startar uppdraget. Betalningsuppgifter meddelas vid bekräftad beställning.

Fakturering av genomfört uppdrag genomförs via digital faktura eller om så önskas via pappersfaktura. Betalningen sker enligt faktura via bankgiro eller swish.

Skicka en kostnadsfri förfrågan!

På vindar och i källare finns idag de gamla breven från USA. Skrivna av emigranter som för över 100 år sedan sökte sig...

Publicerat av Släktled.se den 23 september 2017